Erhvervslejekontrakter

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Køb et af udkast til erhverslejekontrakt i word

SelskabsAdvokaterne

Retsinformation

 

Se SelskabsAdvokaten på dk4 om erhvervslejekontrakter her

Erhvervslejekontrakter

Ved leje af erhvervslokaler bør parterne indgå en skriftlig erhvervslejekontrakt, selv om dette ikke er et krav ifølge erhvervslejeloven.

Ved at indgå en skriftlig erhvervslejekontrakt opnår man sikkerhed og forudsigelighed. Man har endvidere mulighed for, at erhvervslejekontrakten bliver skræddersyet til det konkrete lejeforhold, således at forholdet ikke bare falder tilbage på erhvervslejelovens regler.

Erhvervslejeloven er på mange områder god at falde tilbage på, men man bør i erhvervslejekontrakten tage stilling til et minimum af punkter, da man i modsat fald risikerer at falde tilbage på en retsstilling, som ikke var tilsigtet.

De vigtigste punkter i erhvervslejekontrakter er bl.a.(Du kan læse mere om flere af punkterne ved at klikke på dem):

·         Er der tale om et erhvervsbeskyttet eller ikke-erhvervsbeskyttet lejemål

·         Lejens størrelse

·         Regulering af lejen i forhold til skatter og afgifter

·         Regulering af lejen til markedsleje

·         Vilkårsændringer

·         Opsigelse, herunder

o   Opsigelsesvarsel

o   Tidsbegrænsning

o   Uopsigelighed

·         Stand ved indflytning og fraflytning

·         Afståelsesret og genindtrædelsesret

·         Erstatning ved udlejers opsigelse

·         Ret til fremleje

Ud over ovenstående er der andre forhold man også skal tage stilling til i erhvervslejekontrakter, men ovenstående er de forhold der oftest er årsag til efterfølgende konflikter mellem lejer og udlejer.

Da en virksomheds erhvervslejemål ofte er eksistentielt for virksomheden anbefaler SelskabsAdvokaterne altid, at man får udarbejdet eller gennemlæst sin erhvervslejekontrakt af en professionel rådgiver med speciale i erhvervslejeret.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uforpligtende drøftelse af din situation i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt.

Alternativt kan en udførlig skabelon til en erhvervslejekontrakt udarbejdet af specialist købes på www.dokumenter.dk.